bg

СКРАП

Разрешително за дейности с отпадъци

"Боги" изкупува отпадъци от черни и цветни метали, както от място, така и на своята площадка, по цени за черни метали на база цени и окачествяване "Стомана Индъстри"АД, а за цветни метали на база цени на "Лондонска Стокова Борса".

"Боги" разполага с обучен персонал, притежаващ съответните квалификация и опит, за демонтаж на амортизирани материални активи, включително опасни такива. Предоставяме предварително оценка на съответния обект, включваща количества и видове, на възможния за добиване лом ( скрап ). Заплащаме материала практически незабавно.

 

При необходимост осигуряваме на нашите клиенти транспорт и товаро - разтоварни дейности.

 

"Боги" предлага цени над цените на скрап за метали годни за повторна употреба.

 

За контакти:

тел.: 0888 83 81 92

e-mail: gbogdanov.bogi@gmail.com

 

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ БОГИ - НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНА НА ПАЗАРА! Моля, натиснете тук за вход към сайта.jpg            БОГИ - Моля , натиснете тук за вход към сайта !.jpg

www.bogi-metalnikonstrukcii.com                           www.bogi-bg.com

 

 

 

Снимки:

За контакти

БОГИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

гр.София, 

р-н Кремиковци, г.Яна


тел. за контакти: 0888 838 192

                            0888 950 572


e-mail: gbogdanov.bogi@gmail.com

            office@bogiscrap.com


Отдел "Изкупуване на коли за скрап"

Тел.: 088 950 572

e-mail:  bogi.office.bg@gmail.com