bg

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Разрешително за дейности с отпадъци

"Боги" притежава разрешително за изкупуване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/. Разполагаме с център за разкомплектоване на същото.

Основен приоритет в нашата работа е закупуване и преработка на технологичен отпадък и брак от различни производства , с оглед прогнозируемост по количества и видове, на тази база определяне на коректна изкупна цена.

За информация :

тел.: 0888 83 81 92

e-mail: gbogdanov.bogi@gmail.com

 

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ БОГИ - НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНА НА ПАЗАРА! Моля, натиснете тук за вход към сайта.jpg      БОГИ - Моля , натиснете тук за вход към сайта !.jpg

www.bogi-metalnikonstrukcii.com                         www.bogi-bg.com

 

Снимки:

За контакти

БОГИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

гр.София, 

р-н Кремиковци, г.Яна


тел. за контакти: 0888 838 192

                            0888 950 572


e-mail: gbogdanov.bogi@gmail.com

            office@bogiscrap.com


Отдел "Изкупуване на коли за скрап"

Тел.: 088 950 572

e-mail:  bogi.office.bg@gmail.com