bg

ЗА НАС

"БОГИ" е специализирана по отношение обслужване на промишлени предприятия във връзка с образувания от тях амортизационен лом и технологичния им отпадък, подлежащи на рециклиране.

Притежаваме опит в ликвидирането на ненужни производствени участъци, цехове и цели заводи, от различни сектори на промишленноста, като при това разсортираме добития лом и го заплащаме по отделни артикули . Подобни дейности сме реализирали в предприятия като:" Интрансмаш инженеринг" АД - гр.София, ”Крамекс” АД – гр.София, "София Мел"АД - гр.София, "ИПК Родина" АД – гр.София, "Буря"АД -гр.Габрово,"Ремонтно-възтановително предприятие – Кьоне” – гр.София,"Адара" АД – гр. Малко Търново , "ОЕК" и др.

Изкупните цени които предлагаме се актуализират постоянно, на база международни пазари.

Притежаваната от нас площадка отговаря на всички нормативно определени условия за извършване на подобна дейност, с оглед нейната екологосъобразност. Притежаваме необходимите разрешителни, съгласно закона за управление на отпадъците, за изкупуване на неопасни отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, НУБА, неметални отпадъци.

Притежаваме оборудване за рециклиране на отпадъчни кабели, без това да замърсява околната среда.

Разполагаме с център за разкомплектоване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/.

Предлагаме индивидуални условия за работа на нашите клиенти в зависимост от количества, видове отпадък, производствени условия и др.


НОВИНИ


Считано от 17.07.2020 година "БОГИ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-4282-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000.00 лв. по процедура "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19",  с Министерство на икономиката на Република България.

 

Целта на проекта е   Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Срока за изпълнение  на проекта е 3 месеца от датата на подписването на договора.

Като  резултат от получената  подкрепа по процедурата очакваме  постигане на положителен ефект по отношение на дружеството  за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 


сайт 10х инфо сн.jpg

 

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с

последиците от пандемията COVID-19.

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Номер на Договор  : BG16RFOP002-2.073

Бенефициент: „БОГИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Обща стойност : 10 000.00 лв.,

от които 8 500.00 лв. Европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 17.07.2020 г.

Край: 17.10.2020 г.МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ БОГИ - НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНА НА ПАЗАРА! Моля, натиснете тук за вход към сайта.jpg     

www.bogi-metalnikonstrukcii.com                 

 

За контакти

БОГИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

гр.София, 

р-н Кремиковци, г.Яна


тел. за контакти: 0888 838 192

                            0888 950 572


e-mail: gbogdanov.bogi@gmail.com

            office@bogiscrap.com


Отдел "Изкупуване на коли за скрап"

Тел.: 088 950 572

e-mail:  bogi.office.bg@gmail.com