bg

ЗА НАС

"БОГИ" е специализирана по отношение обслужване на промишлени предприятия във връзка с образувания от тях амортизационен лом и технологичния им отпадък, подлежащи на рециклиране.

Притежаваме опит в ликвидирането на ненужни производствени участъци, цехове и цели заводи, от различни сектори на промишленноста, като при това разсортираме добития лом и го заплащаме по отделни артикули . Подобни дейности сме реализирали в предприятия като:" Интрансмаш инженеринг" АД - гр.София, ”Крамекс” АД – гр.София, "София Мел"АД - гр.София, "ИПК Родина" АД – гр.София, "Буря"АД -гр.Габрово,"Ремонтно-възтановително предприятие – Кьоне” – гр.София,"Адара" АД – гр. Малко Търново , "ОЕК" и др.

Изкупните цени които предлагаме се актуализират постоянно, на база международни пазари.

Притежаваната от нас площадка отговаря на всички нормативно определени условия за извършване на подобна дейност, с оглед нейната екологосъобразност. Притежаваме необходимите разрешителни, съгласно закона за управление на отпадъците, за изкупуване на неопасни отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, НУБА, неметални отпадъци.

Притежаваме оборудване за рециклиране на отпадъчни кабели, без това да замърсява околната среда.

Разполагаме с център за разкомплектоване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/.

Предлагаме индивидуални условия за работа на нашите клиенти в зависимост от количества, видове отпадък, производствени условия и др.

 

 


сайт 10х инфо сн.jpg

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с

последиците от пандемията COVID-19.

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Код на процедура : BG16RFOP002-2.073

Бенефициент: „БОГИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Обща стойност: 10 000.00 лв.,

от които 8 500.00 лв. Европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 17.07.2020 г.

Край: 17.10.2020 г.МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ БОГИ - НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНА НА ПАЗАРА! Моля, натиснете тук за вход към сайта.jpg     

www.bogi-metalnikonstrukcii.com                 

 

За контакти

БОГИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

гр.София, 

р-н Кремиковци, г.Яна


тел. за контакти: 0888 838 192

                            0888 950 572


e-mail: gbogdanov.bogi@gmail.com

            office@bogiscrap.com


Отдел "Изкупуване на коли за скрап"

Тел.: 088 950 572

e-mail:  bogi.office.bg@gmail.com